พิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Continue Readingพิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

ธ สถิตกลางใจราษฎร์ กษัตริย์ผู้ครองใจประชาชน หลากเหตุผลคนไทยรักในหลวง รัชกาลที่ 9

Continue Readingธ สถิตกลางใจราษฎร์ กษัตริย์ผู้ครองใจประชาชน หลากเหตุผลคนไทยรักในหลวง รัชกาลที่ 9