พิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Continue Readingพิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี

Continue Readingมอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี