บุญสำเร็จ !!! ถวายเพลสามเณร 300 รูป โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่

Continue Readingบุญสำเร็จ !!! ถวายเพลสามเณร 300 รูป โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่

มอบขนม นม สิ่งของ แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในนามตำบลดอนแก้ว

Continue Readingมอบขนม นม สิ่งของ แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในนามตำบลดอนแก้ว

มอบปัจจัย และสิ่งของ กิจกรรมวัดเด็กโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง

Continue Readingมอบปัจจัย และสิ่งของ กิจกรรมวัดเด็กโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดสวนดอกพระอารามหลวง

มอบน้ำดื่ม จำนวน 90 แพค งานฉลองปอยหลวง วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดสันต้นกอก และวัดสันดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Continue Readingมอบน้ำดื่ม จำนวน 90 แพค งานฉลองปอยหลวง วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดสันต้นกอก และวัดสันดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เปิดโรงทาน งานอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อพระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่

Continue Readingเปิดโรงทาน งานอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อพระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี

Continue Readingมอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโลงเย็น ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์โกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

Continue Readingกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโลงเย็น ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์โกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่