คณะแห่ไม้คำโพธิ์ ชุดแรก นำโดย พ่อหลวงนคร ขันแก้ว ม.2 พร้อมด้วยคณะศรัทธา ม.2 และคณะพี่น้องไต

Continue Readingคณะแห่ไม้คำโพธิ์ ชุดแรก นำโดย พ่อหลวงนคร ขันแก้ว ม.2 พร้อมด้วยคณะศรัทธา ม.2 และคณะพี่น้องไต

พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว พระเถระผู้ใหญ่ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Continue Readingพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว พระเถระผู้ใหญ่ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สานเสวียนเจดีย์ทราย และทำความสะอาดลานต้นโพธิ์ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง

Continue Readingสานเสวียนเจดีย์ทราย และทำความสะอาดลานต้นโพธิ์ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Continue Readingทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ร่วมพิธีบรรพชาศึกษาต่อโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

Continue Readingพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ร่วมพิธีบรรพชาศึกษาต่อโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Continue Readingทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ