พิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Continue Readingพิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรและจุดประทีป 1,080 ดวง ครั้งที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9