เดินทางตรวจเยี่ยมสามเณรในสังกัดวัดตำหนัก เพื่อให้กำลังใจ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดของสามเณร

Continue Readingเดินทางตรวจเยี่ยมสามเณรในสังกัดวัดตำหนัก เพื่อให้กำลังใจ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดของสามเณร

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุล งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหน้อยฤทธิ์ ขัดแดง อายุ 85 ปี

Continue Readingมอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุล งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหน้อยฤทธิ์ ขัดแดง อายุ 85 ปี

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) รวมธรรมะจากพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)

Continue Readingพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) รวมธรรมะจากพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)