You are currently viewing กำหนดการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

กำหนดการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

กำหนดการ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 7 วัด
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์
ณ วัดตำหนัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
——————————————————-
เวลา 12.30 น.     ผู้ร่วมสร้างบารมีเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม
เวลา 13.00 น.     มัคนายกนำไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
                             กล่าวคำถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยบริวารทั้งปวง
                             ถวายเทียนพรรษา วัตถุไทยทานแด่พระสงฆ์
                             พระสงฆ์อนุโมทนา ร่วมกันรับพร
                             เป็นอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
——————————————————-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
1. สวมใส่แมสก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2. วัดอุณหภูมิผ่านจัดคัดกรอง
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. รักษาระยะห่างในการนั่งร่วมพิธี
5. อื่นๆ ตามเห็นสมควรแก่สถานการณ์
——————————————————-
ติดต่อสอบถามข้อมูล  https://www.wattamnak.com/
เพจ วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/Wattamnakcm
เพจ กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ https://www.facebook.com/KongboonPotijit
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 094 – 951 – 5924