You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 20 สิงหาคม 64

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 20 สิงหาคม 64

ร่วมถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid – 19
—————————————
20 สิงหาคม 64
อนุโมนาบุญ คุณพิมพา หล้ามา พร้อมครอบครัว อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
โอนกองทุน จำนวน 1,500 บาท รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร จำนวน 16 รูป
 
ร่วมถวายอาหารกล่อง หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
แจ้งรับเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ 094-951-5924
https://www.wattamnak.com/
—————————————
ผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลัง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรานถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันด้วย เทอญ สาธุๆๆ อนุโมทนามิ