You are currently viewing คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มอบกองทุนสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย บ้านนายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มอบกองทุนสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย บ้านนายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

27 เมษายน 2567
กราบในเมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอทั้ง 2 รูป หลวงพ่อพระครูชาคริยานุวัตร เจ้าคณะตำบดอนแก้ว – ท่ากว้าง พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆธิการในนามคณะสงฆ์อำเภอสารภี
ได้มอบกองทุน และเครื่องอุปโภคบริโภค แด่ผู้ประสบอัคคีภัย นายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 บ้านตำหนัก หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ขอบคุณภาพจาก
เพจ คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————–
งานสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่