You are currently viewing ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 08 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.
พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดตำหนักตำหนัก
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

จำนวน 8 รูป ขอ

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน