You are currently viewing พระพี่เลี้ยงทำหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้น้องเณรบวชใหม่

พระพี่เลี้ยงทำหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้น้องเณรบวชใหม่

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี
เวลา 20.00 น. พระพี่เลี้ยงช่วยกันทำหน้าที่ฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ให้แก่น้องเณรบวชใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
——————————————-
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภายในวัด