You are currently viewing ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ล่องเรือสะเปา 2565

ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ล่องเรือสะเปา 2565

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2565
เวลา 19.30 น. คณะศรัทธาฟังเทศน์อานิสงส์ประเพณีเดือนยี่เป็ง และประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาท ณ เมืองบาดาลนาคราช และลอยเรือสะเปาคำ
———————————————
ประเพณียี่เป็งลอยกระทง วัดตำหนัก