You are currently viewing มอบน้ำดื่ม 32 แพค งานสืบชะตาหมู่บ้านสันต้นกอก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบน้ำดื่ม 32 แพค งานสืบชะตาหมู่บ้านสันต้นกอก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

09 พฤศจิกายน 2565
มอบน้ำดื่ม จำนวน 32 แพค จำนวน 384 ขวด แก่พ่อหลวงเดชาวุฒิ ทองเลศ ผู้ใหญ่บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3
เนื่องในวันสืบชะตาหมู่บ้าน วันที่ 12 พฤศจิกายน 65 อนุโมทนาบุญกับผู้เจ้าภาพน้ำดื่มโพธิจิตทุกท่าน
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 548-0-32659-7