You are currently viewing มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้ชาวบ้านตำหนัก ช่วยตักและขนทรายปิดกั้นแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง ผลกระทบพายุโนรู

มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้ชาวบ้านตำหนัก ช่วยตักและขนทรายปิดกั้นแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง ผลกระทบพายุโนรู

กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ดอนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
ในสถานการณ์แม่น้ำปิงล้นตลิ่ง และอยู่ในช่วงเฝ้าสังเกตุการณ์ผลกระทบจากพายุโนรู
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 548-0-32659-7