You are currently viewing 30 สิงหาคม 65 ภาพพระพี่เลี้ยงนำสามเณรฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์

30 สิงหาคม 65 ภาพพระพี่เลี้ยงนำสามเณรฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์

ส่วนงานวัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————–
30 สิงหาคม 65 เวลา 20.00 น.
พระพี่เลี้ยงนำสามเณรฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ในวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
———————————————–
พัฒนาศักยาภาพพระภิกษุสามเณรภายในวัด