You are currently viewing 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

“วันแม่แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็น “วันแม่แห่งชาติ” เมื่อ พ.ศ.2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคม

เพจเฟซบุ๊ก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565  ความว่า

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ           จะหาใครมาเทียบยากจักหา

ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา                   ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน

สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ใน “วันแม่เห่งชาติ” คือ “ดอกมะลิสีขาว” โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป