You are currently viewing 29 กันยายน 66 ขอเชิญร่วมงานประเพณีตานสลากภัต ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง

29 กันยายน 66 ขอเชิญร่วมงานประเพณีตานสลากภัต ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง

ส่วนงานวัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————
ขอเชิญร่วมงานประเพณีตานสลากภัต
ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง
วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
———————————————
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา