You are currently viewing ภาพประเพณีเดือน 4 เป็ง ตานข้าวใหม่

ภาพประเพณีเดือน 4 เป็ง ตานข้าวใหม่

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดือน 4 เป็ง ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า
———————————————-
เวลา 05.30 น. คณะศรัทธาญาติโยมตานขันข้าวอุทิศให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง

เวลา 08.00 น. ทำบุญตักบาตร ข้าวล้นบาตร และถวายตานข้าวใหม่