You are currently viewing พระอาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปรายการ “โลกถาม ธรรมตอบ” เทศบาลตำบลดอนแก้ว

พระอาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปรายการ “โลกถาม ธรรมตอบ” เทศบาลตำบลดอนแก้ว

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 64
—————————————
พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมถ่ายทำคลิปวีดีโอ รายการโลกถาม ธรรมตอบ เทศบาลตำบลดอนแก้ว
เพื่อถามตอบประเด็นคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับพิธีกรรม ข้อวัตรปฏิบัติ และเรื่องน่ารู้ในพระพุทธศาสนา
—————————————
งานร่วมมือกับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564