You are currently viewing พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ช่วยกันทำความสะอาดวัดก่อนออกพรรษา

พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ช่วยกันทำความสะอาดวัดก่อนออกพรรษา

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 64 เวลา 08.30 น.
กลุ่มที่ 1 ช่วยกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งชาฮ๊อกเกี๊ยนบริเวณสวนพระพิฆเนศ
กลุ่มที่ 2 ช่วยกันทำภัตตาหารเพล
—————————————
งานพัฒนาวัดตามหลัก 5 ส.
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564