You are currently viewing สามเณรช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้าบริเวณหน้าวัด

สามเณรช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้าบริเวณหน้าวัด

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————-

เย็นนี้ พระภิกษุสามเณรช่วยกันตัดหญ้า และทำความสะอาดบริเวณหน้าวัด รอบกำแพงวัด

และบริเวณรอบๆ ฐานพระ