You are currently viewing สามเณรทัศนะศึกษา ปรับเปลี่ยนอิริยาบถหลังเรียนออนไลน์

สามเณรทัศนะศึกษา ปรับเปลี่ยนอิริยาบถหลังเรียนออนไลน์

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
หลังจากเรียนออนไลน์มาเป็นระยะเวลา 2 เดือนเต็มๆ
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสจึงพาสามเณรออกทัศนะศึกษานอกพื้นที่ เปลี่ยนอิริยาบถ และพักสายตาห่างจากจอโทรศัพท์มือถือ ปรับสมดุลชีวิตเข้าสู่โหมดธรรมชาติ
—————————————
งานพัฒนาบุคลากรภายในวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564