You are currently viewing “โอวาทธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน”

“โอวาทธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน”

      โอวาทธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 “รวมความว่า ถ้าเราต้องการให้จิตแจ่มใสจริงๆ ก่อนที่จะขึ้น พิจารณาเสียก่อนเฉพาะเวลานั้น ดูแล้วว่าโลกนี้มันน่าอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหม
ร่างกายของเราทั้งตัวนี่มันสะอาดหรือสกปรก ดูความสกปรก ดูความทรุดโทรม ดูความลำบาก ชื่อว่าร่างกายของเรา ร่างกายเดียวกินไม่จบ จบไหม?… ต้องกินทุกวัน ใช่ไหม
เลี้ยงมันดีแสนดี แต่ไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ป่วย ไม่ต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ผลที่สุด ไม่ต้องการให้มันตาย มันก็ตาย
ถ้าเราจะเกิดมาเพื่อแก่ เพื่อป่วย เพื่อตาย แบบนี้อีกกี่ชาติมันก็ทุกข์แบบนี้ เราไม่ต้องการ คิดสั้นๆแบบนี้พอนะ จิตตัดตรงเลยถ้าเราไปนิพพาน จะไม่มีการกลับมาอีก เป็นอันสุข เราเคยเห็นแล้ว ที่ผู้ที่ได้แล้วนะ คนที่ยังไม่ได้ก็ตัดสินตามนี้ว่า เราต้องการจุดเดียวคือ นิพพาน เท่านี้ อารมณ์จะแจ่มใสมาก “
โอวาทธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม ๘ หน้า ๓๑๙