You are currently viewing แม่ปราณี หินขุน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสมทบการดำเนินงานกองบุญ

แม่ปราณี หินขุน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญสมทบการดำเนินงานกองบุญ

อนุโมทนาบุญ 14 กันยายน 65
———————————————
อนุโมทนาบุญ แม่ปราณี หินขุน พร้อมครอบครัว
ร่วมทำบุญสมทบการดำเนินงานกองบุญ ฯ
จำนวน 200 บาท 
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9