You are currently viewing เรื่อง* เจริญอนุสสติ เพื่อให้จิตชินอารมณ์เป็นสุข ก่อนตาย *

เรื่อง* เจริญอนุสสติ เพื่อให้จิตชินอารมณ์เป็นสุข ก่อนตาย *

เรื่อง* เจริญอนุสสติ เพื่อให้จิตชินอารมณ์เป็นสุข ก่อนตาย *
* โอวาท : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ~พระราชพรหมยานฯ
…” อนุสสติ คือ.. คอยตามนึกถึง ให้เราหาเลือกที่อยู่ด้วยกำลังใจของเรา ว่า เวลาตายจากความเป็นคน เราจะไปอยู่ที่ไหน..
~ ถ้าจิตใจพอใจสวรรค์ มันก็ไม่ไปไหน ก็ไปสวรรค์.. จิตใจพอใจในพรหม เวลาตายก็ไปเป็นพรหม.. จิตใจพอใจในนิพพาน เวลาตายก็ไปพระนิพพาน.
* นี่ ระวังให้ดีนะ ตอนที่จิตจะออกจากร่าง ตอนนี้สำคัญนะ ตอนนี้ทำไมเราต้องทำสมาธิเป็นฌานสมาบัติ หรือ จิตทรงอารมณ์ ก็เพราะว่า จะได้ชินต่ออาการอย่างนี้..
~ ถ้าเราภาวนาไว้ก่อนหลับ ภาวนาไว้.. หลับไปหรือเกือบหลับก็ได้ ตื่นขึ้นมาใหม่ ๆ ก็เริ่มภาวนาให้สบาย ๆ ให้จิตเป็นสุข จิตจะได้มีอาการชิน.
* ที่นี้ เมื่ออาการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น ก็จะปรากฏว่า จิตมันจะเริ่มจับอารมณ์ตามที่เราต้องการ ถ้าปกติเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.. พอเริ่มป่วยปั๊บ มันก็จะเริ่มยึดเลยว่า ถ้าฉันตายเมื่อไหร่ ฉันจะไปนิพพานเมื่อนั้น.
~ ทีนี้ สำหรับการเจริญพระกรรมฐาน ก็ขอให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ให้ปฏิบัติตามอัธยาศัย.. ตามเคยชิน คำว่า.. “เคยชิน” นั่นหมายความว่า.. ท่านเคยปฏิบัติมาจากไหนก็ตาม เพราะอารมณ์มันชินเป็นปกติ ให้ถืออย่างนั้นเป็นอารมณ์…”
( จากหนังสือ *ธัมมวิโมกข์* เล่มที่ ๔๐๒ หน้าที่ ๕๓ ของวัดท่าซุง จ.อุทัย )