You are currently viewing เรื่อง วิธีทำ ให้ภาพกสิณ เป็นแก้วระยิบระยับ

เรื่อง วิธีทำ ให้ภาพกสิณ เป็นแก้วระยิบระยับ

เรื่อง วิธีทำ ให้ภาพกสิณ เป็นแก้วระยิบระยับ
* โอวาท : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ~พระราชพรหมยานฯ
…” ภาพกสิณ ที่เป็นแก้วแพรวพราว เป็นประกายระยับนั้น บ่งบอกว่าจิตเราขณะนั้นเป็น ฌานโลกุตระ ถ้าเป็นแค่แก้วใส แต่ไม่เป็นประกายระยับ จะเป็นแค่ระดับฌานโลกีย์..
~ การปฏิบัติ ให้เข้าสู่ ฌานโลกุตระ ให้วางกำลังใจไล่จาก ศีล สมาธิ ปัญญา ก่อนจะทำ กสิณ ภาพพระ ..
* ก่อนอื่น ต้องทำกำลังใจรักษาศีลให้ทรงตัว และนึกถึงพรหมวิหาร ๔ เป็นอัปปมัญญา เพื่อระงับนิวรณ์ชั่วคราว แล้วใช้ วิปัสนาญาณ ตามกำลังใจของตนเอง..
~ กำลังใจอ่อนหน่อย ให้พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของร่างกาย..
~ กำลังใจอย่างสูง ให้พิจารณาว่า อีกไม่นานแล้วหนอ ร่างกายนี้ก็จะปราศจากจิตวิญญาณ คือตาย ศพมีสภาพดั่งขอนไม้ ที่ชาวบ้านเค้าไม่ต้องการ ใช้ประโยชน์ไม่ได้..
* ร่างกายแบบนี้ มันจะพังเมื่อไรก็พังไป ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ที่เราจะมีร่างกายที่ไร้ประโยชน์แบบนี้ ตายเมื่อไร ขอไป พระนิพพาน จุดเดียว..
* เมื่อกำลังใจ เป็นดังนี้แล้ว เมื่อภาวนานึกถึงภาพพระ ก็จะปรากฏภาพพระชัดเจน แจ่มใส สว่างแพรวพราวระยับ…”
( # หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ~หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี )