You are currently viewing เรื่อง คุณผี คุณคน

เรื่อง คุณผี คุณคน

เรื่อง.* คุณผี คุณคน *
*โอวาท : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ~พระราชพรหมยานฯ
…” คำว่า “คุณผี” เป็นคาถาประเภทหนึ่ง ประกอบกับการให้ผีมาควบคุมจิตใจ..
~ บรรดาท่านพุทธบริษัท.. เวลาที่ผีเข้าควบคุมใจ ท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเอง จะอยู่ภายใต้อำนาจของผีทุกอย่าง นี่เรียกว่า.. “คุณผี” มีจริง ขอยืนยันว่ามีจริง.
~ สำหรับ “คุณคน” หรือ “คุณไสย” อันนี้เป็นอันเดียวกัน อย่างนี้.. เขาเสกของ ที่เป็นวัตถุเข้าร่างกายของเรา ของนั้นเป็นชิ้นใหญ่ เวลาเสกจนกระทั่งเรามองไม่เห็น..
* เวลาเข้าร่างกาย ถ้าของเล็ก ทีแรกเราจะไม่รู้สึก แต่ว่าวัตถุนั้นขยายตัวมาทุกวันถ้าถึง ๗ วัน วัตถุจะขยายตัวเต็มที่..
~ อย่างเมื่อตอนเช้า เวลาที่บวงสรวง ก็มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นมาแล้ว
* พอเริ่มบวงสรวง ก็ปรากฏว่า.. มีคนส่งรางวัลพิเศษมาให้ นั่นคือ.. ตะปู.. ตะปูที่เป็นสนิม นั่นหมายความว่า.. เป็นตะปูที่ตอกเมรุ หรือ ตอกโลงผี ส่งมาให้หลายสิบตัว..
* แต่ก็เป็นการบังเอิญ เจ้าหน้าที่เก็บมาได้ ขณะที่บวงสรวงก็หล่นเปาะแปะ ๆ เพราะว่า เรื่องนี้บรรดาพุทธบริษัททราบมาดีแล้วว่า เขาหาทางที่จะตัดรอน เรื่องนี้มีมาก..
* และ การที่ตะปูหล่นลงมานั้นแสดงว่า.. ของนั้นหมดสมรรถภาพ ถ้าของเหล่านั้นสามารถจะเข้าเราได้ จะไม่ปรากฏว่าหล่นลงมา..
* ฉะนั้น ตะปูที่เก็บได้ เขาเรียกว่า “คุณคน” หรือ “คุณไสย” ถ้าเข้าร่างกายของใครถ้าขนาดตะปูไม่เกิน ๓ วันท่านก็ตาย ไม่ต้องถึง ๗ วัน ถ้าเป็นเข็มถึง ๗ วัน ก็ตาย ถ้าเป็นวัตถุที่โตกว่านั้น จะตายเร็วเข้า..
* ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้ารับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว เวลานี้เรื่องของไสยศาสตร์มีมาก ไม่ใช่ไม่มี..
* เพราะอาศัยที่เราไม่เชื่อพวกไสยศาสตร์ จึงหากินได้สะดวก ท่านที่รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว ก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่า.. กำลังของ คุณผีก็ดี คุณคนก็ดี ไม่สามารถจะทำได้..
* ถ้าเขาทำได้ เมื่อเช้านี้ตายหลายคนแล้ว แถมอาตมาก็ตายที่โบสถ์นั่นแหละ ถ้าเขาทำได้นะ
* การกระทำของเขาไม่ใช่แค่ตะปู เมื่อสมัยที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อปาน มีมาขนาดมีดโต้ทั้งเล่ม แล้วบางทีก็จอบเสียม..
* ก็รวมความว่า.. บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้ารับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว จงอย่าไปใช้ในทางที่ผิด..
~ คืออย่าไปใช้ในทางผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย นั่นคือ.. ไปลักไปขโมย ไปปล้นข่มเหงเขา..
* ยันต์นี้ เป็นพุทธานุภาพ ว่ากันง่าย ๆ ก็คือ.. บทพุทธคุณที่เราสวดว่า.. “อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ” นี่เอง..
* ฉะนั้น.. พระพุทธเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น ถ้าท่านนำไปใช้ในทางที่ผิด ไปเป็นโจรผู้ร้าย ยันต์เกราะเพชรจะไม่เป็นยันต์เกราะเพชร จะเป็นเกราะฟาง หรือเกราะนุ่นไป ไม่คุ้มครองท่าน..
* คำว่า ยันต์เกราะเพชร หมายถึง.. บารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่า บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับไปแล้ว ถ้ารักษาไว้ได้ดีนั่นคือ..
๑.ไม่ลักไม่ขโมย ไม่แย่งชิงวิ่งราวเขา
๒.ไม่ดื่มสุราและเมรัย
~ รักษาได้ ๒ อย่างนี้ ยังจะอยู่แก่ท่านตลอดไป
* สำหรับผลของ การรับยันต์ หลวงพ่อปานบอกว่า.. ป้องกันคุณผี คุณคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครกลั่นแกล้ง ผลของการกลั่นแกล้งมันจะประสบแก่เขาเอง…”
( ภาพในงานพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ และ ภาพตะปูที่หล่นลงมาที่หน้าโบสถ์ ในวันงานพิธี )
( จากหนังสือ *ธัมมวิโมกข์* พ.ศ. ๒๕๒๙ เล่มที่ ๖๗ หน้าที่ ๒๘-๓๑ ของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี )