You are currently viewing เปิดรับบริจาคสิ่งของ โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid-19 วันที่ 27-28 มีนาคม 65

เปิดรับบริจาคสิ่งของ โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid-19 วันที่ 27-28 มีนาคม 65

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!!
#ปิดรับเจ้าภาพผักสด เนื้อสด และอาหารสดชั่วคราว
———————————————–
ญาติโยมสามารถร่วมทำบุญครั้งต่อไป ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 65 ส่วนที่เหลือจากการเก็บสต๊อกของวัด จะมอบให้ผู้กักตัว ในวันที่ 28 ช่วงบ่าย เป็นรอบที่ 2 และเป็นรอบสุดท้าย
หน่วยงาน บริษัท ร้านค้า บุคคลท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ มาร่วมสร้างบารมีได้ในวันเวลาดังกล่าว กรณีเป็นผักสด เนื้อสด สามารถนำมารวบรวมในเช้าของวันที่ 28
สำหรับอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม สามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเวลา ทางวัดจะประกาศอนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพทุกท่าน ผ่านทางเพจกองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
———————————————–
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก อนุโมทนาผู้ใจบุญทุกท่าน