You are currently viewing เตรียมพิธีลอยเรือสะเปา ประเพณีเดือนยี่เป็ง ภาพชุดที่ 1

เตรียมพิธีลอยเรือสะเปา ประเพณีเดือนยี่เป็ง ภาพชุดที่ 1

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 64
—————————————
EP01 คณะศรัทธาช่วยกันตกแต่งดาครัวใส่ในเรือสำเภา ในการนี้สามเณรได้เรียนรู้งานจากแม่ออกศรัทธา
คืนนี้เวลา 19.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีลอยเรือสำเภา ฟังธรรมอานิสงส์ประเพณีเดือนยี่เป็ง
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564