You are currently viewing เจ้าภาพภัตตาหารเพล ถวายสามเณรเรียนออนไลน์ (Covid-19)

เจ้าภาพภัตตาหารเพล ถวายสามเณรเรียนออนไลน์ (Covid-19)

07 สิงหาคม 64 อนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพภัตตาหารเพล ถวายสามเณรเรียนออนไลน์ (Covid-19)
—————————————
คุณพลากร ใจมั่น พร้อมครอบครัว
ร้านหมูสด CP หน้าวัด นำเนื้อไก่ หมูสด และไส้กรอก
มาถวายเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร
ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ให้ท่านและครอบครัว จงมีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้ามั่นคง สาธุๆ อนุโมทนามิ
—————————————
ร่วมถวายภัตตาหารเพล ช่วงสถานการณ์ Covid -19
สามเณรเรียนออนไลน์ที่วัด อยู่วัดครบทั้ง 16 รูป
ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 094-951-5924