You are currently viewing อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 05

อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 05

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 64 (วันที่ 9)
เวลา 19.35 น.
A
สามเณรแรงหาญ พร้อมพี่เณร ได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท ให้แก่น้องเณร
B
พระชูศิลป์ นำน้องเณรฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์
—————————————
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564