You are currently viewing อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 04

อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 04

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 64 (วันที่ 7)
เวลา 19.40 น.
A
พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
B
พระชูศิลป์ นำน้องเณรฝึกซ้อมท่องบทสวดมนต์
—————————————
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564