You are currently viewing อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 03

อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 03

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 64 (วันที่ 5) เวลา 19.45 น.
พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
—————————————
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564