You are currently viewing อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 02

อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 02

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 64 (วันที่ 3) เวลา 19.30 น.
กลุ่มที่ 1 พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ต่อจากเมื่อวาน โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564