You are currently viewing อนุโมทนาบุญ วันที่ 21 กันยายน 2564

อนุโมทนาบุญ วันที่ 21 กันยายน 2564

ส่วนงาน : โครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร
วาระที่ 3 ช่วงที่ 2 ประดับตกแต่งองค์พระ แท่นชุกชี และอาคาร
อนุโมทนาบุญ 21 กันยายน 2564
———————————————-
คุณดิเรก หล้ามา พร้อมครอบครัว
บ้านค้างใจ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ร่วมสมทบกองบุญ จำนวน 2,000 บาท
———————————————-
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 041-3-59819-2
ชื่อบัญชี วัดตำหนัก เพื่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-1456-1697-3
ชื่อบัญชี วัดตำหนัก สร้างสมเด็จองค์ปฐม
โทรศัพท์ 094-951-5924