You are currently viewing อนุโมทนาบุญ ร้านลูกชิ้นทองสุข สำนักงานใหญ่

อนุโมทนาบุญ ร้านลูกชิ้นทองสุข สำนักงานใหญ่

อนุโมทนาบุญ เฮียร้านลูกชิ้นทองสุขสำนักงานใหญ่
ร่วมทำบุญถวายลูกชิ้น และน้ำดื่ม 10 แพค
เปิดโรงทานงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ขออานิสงส์นี้ให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้ามั่นคง รวยๆ เฮงๆ สืบไป