You are currently viewing อนุโมทนาบุญ ร่วมทำบุญจัดซื้อไม้ วัสดุอุปกรณ์ทำท่าน้ำลอยกระทงยี่เป็ง

อนุโมทนาบุญ ร่วมทำบุญจัดซื้อไม้ วัสดุอุปกรณ์ทำท่าน้ำลอยกระทงยี่เป็ง

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 09 พฤศจิกายน 64
—————————————
อนุโมทนาบุญ
คุณวาสินา ปุกมณี คุณวีรินทร์พิมล สุพรรณกุล
โดยการนำของนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรี ต.ดอนแก้ว
ร่วมทำบุญซื้อไม้และวัสดุในการทำท่าน้ำปิงลอยกระทง ยี่เป็ง 2564 จำนวน 5,000 บาท
—————————————
งานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและล้านนา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564