You are currently viewing อนุโมทนาบุญ คุณแม่ทองพรรณ ตนซื่อ พร้อมครอบครัว ถวายผัก เนื้อหมูสด และวัตถุในการประกอบอาหาร

อนุโมทนาบุญ คุณแม่ทองพรรณ ตนซื่อ พร้อมครอบครัว ถวายผัก เนื้อหมูสด และวัตถุในการประกอบอาหาร

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนภัตตาหาร สถานการณ์ Covid – 19
———————————————-
02 มีนาคม 65

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนภัตตาหาร สถานการณ์ Covid – 19
———————————————-
02 มีนาคม 65 อนุโมทนาบุญ
คุณแม่ทองพรรณ ตนซื่อ พร้อมครอบครัว
บ้านตำหนัก หมู่ 1 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ถวายผัก เนื้อหมูสด และวัตถุในการประกอบอาหาร
———————————————-
ขออานิสงส์ให้มีพละ กำลัง สุขภาพแข็งแรง
ประกอบไปด้วยทรัพย์ภายในและภายนอกด้วยเทอญฯ
บ้านตำหนัก หมู่ 1 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ถวายผัก เนื้อหมูสด และวัตถุในการประกอบอาหาร
———————————————-
ขออานิสงส์ให้มีพละ กำลัง สุขภาพแข็งแรง
ประกอบไปด้วยทรัพย์ภายในและภายนอกด้วยเทอญฯ