You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา

26 กรกฎาคม 64 อนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก
—————————————
ตำหนักเสด็จปู่พระองค์ดำ
คุณแม่แสงหล้า ใจหมั้น พร้อมด้วยศิษย์ยานุศิษย์
ร่วมทำบุญสมทบผ้าป่าการศึกษา จำนวน 12,000 บาท
—————————————
ขออานิสงส์นี้ เป็นบุญบารมีแผ่ไพศาลให้เสด็จปู่พระองค์ดำ
พร้อมด้วยคุณแม่แสงหล้า ใจหมั้น ศิษย์ยานุศิษย์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง สาธุๆๆ อนุโมทนามิ