You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 18 สิงหาคม 64

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 18 สิงหาคม 64

ร่วมถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid – 19
—————————————
18 สิงหาคม 64
อนุโมนาบุญ คุณแม่ทองพรรณ ตนซื่อ พร้อมครอบครัว
นำผัก มะเขือเทศ และวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาถวาย
ร่วมถวายอาหารกล่อง หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
แจ้งรับเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ 094-951-5924
—————————————
ผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลัง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรานถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันด้วย เทอญ สาธุๆๆ อนุโมทนามิ