You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 31 สิงหาคม 64

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 31 สิงหาคม 64

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด ช่วง Covid – 19
—————————————
31 สิงหาคม 64
อนุโมนาบุญ คุณรุ่งทิวา รัตนา พร้อมครอบครัว
นำภัตตาหาร เมนู ลาบปลาสุกมาถวายเพล
ร่วมถวายอาหารกล่อง หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
แจ้งรับเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ 094-951-5924
—————————————
ผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลัง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรานถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันด้วย เทอญ สาธุๆๆ อนุโมทนามิ