You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 23 สิงหาคม 64

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์ 23 สิงหาคม 64

ร่วมถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid – 19

—————————————

23 สิงหาคม 64

อนุโมนาบุญ คุณพ่อเจริญ คุณแม่เขียว หินสวน พร้อมครอบครัว

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เมนู ขนมจีนน้ำเงี้ยว และมะม่วง

 

ร่วมถวายอาหารกล่อง หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

แจ้งรับเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ 094-951-5924

—————————————

ผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลัง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง

เจริญในหน้าที่การงาน ปรานถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันด้วย เทอญ สาธุๆๆ อนุโมทนามิ