You are currently viewing หลวงพ่อเตือนเรื่องสงครามและภัยธรรมชาติ

หลวงพ่อเตือนเรื่องสงครามและภัยธรรมชาติ

หลวงพ่อเตือนเรื่องสงครามและภัยธรรมชาติ
…อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ รุนแรงขึ้นทุกวัน ขอให้มีการเตรียมพร้อมรับน้ำท่วม น้ำแล้งเอาไว้ด้วย เพราะว่าอากาศวิปริตผิดเพี้ยน ท่วมในเวลาที่ไม่ควรท่วม แล้งในเวลาที่ไม่ควรแล้ง
แล้วขณะเดียวกัน ต่างประเทศก็จ้องที่จะทำสงครามกัน โดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่อยากให้ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแทนตนเอง แต่ว่าทำอย่างไรก็กันจีนไม่อยู่ ดังนั้น…มีวิธีเดียวก็คือก่อสงคราม ซึ่งตรงนี้อาตมภาพก็ค่อนข้างจะกังวล
เหตุที่กังวลเพราะถ้าสงครามเกิด บ้านเราจะมีผลกระทบ เนื่องจากว่าสงครามครั้งนี้มีการใช้นิวเคลียร์กันด้วย แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าอากาศด้านประเทศจีนอาจจะไหลลงมาทางบ้านเรา
ฉะนั้น..ส่วนนี้ถึงเวลาก็คงจะต้องมีการกราบขอบารมีพระ ขอพรหม ขอเทวดา ขอครูบาอาจารย์ท่านช่วย จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้เท่าไร ก็แล้วแต่ท่านจะเมตตา
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(ถอดจากเสียงเป็นอักษร โดย เผือกน้อย)