วิสัยทัศน์ (Vision)

          วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา เกื้อกูลสงเคราะห์ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา