You are currently viewing วิปัสสนา ไม่ใช่เกาะแต่ตำรา จงหาของจริงมาใคร่ครวญ วิปัสสนา ท่านให้ดูของจริง

วิปัสสนา ไม่ใช่เกาะแต่ตำรา จงหาของจริงมาใคร่ครวญ วิปัสสนา ท่านให้ดูของจริง

” ชีวิตเธอและฉัน อาจจะตายก่อนแสงจันทร์ที่มองเห็นในค่ำวันนี้ก็ได้ เรามีอันตรายรอบตัว อันตรายจากสัตว์ร้าย อันตรายจากคนพาล และอันตรายจากลมปราณ ที่มันอาจจะเกิดหยุดหมุนเวียนเสียเมื่อไรก็ได้ เมื่อมันหยุดเราก็ตาย !

ตายแล้ว จะไปไหน? ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่าน อาจตกไปอบายภูมิก็ได้ ! ควรรักษาสมาธิ มีเมตตาและอารมณ์วิปัสสนาที่ไม่มีอารมณ์เกาะ ปล่อยโลกนี้ ที่เป็นทุกข์ พระนิพพานเท่านั้นจะทำให้สิ้นทุกข์ ต้นไม้ ใบไม้ ที่กำลังร่วงโรย หรือสดใส จงไปพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาญาณ

โอวาทธรรมคำสอน หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค