You are currently viewing วันวิสาขบูชานี้ ขอเชิญร่วมซื้อผ้าอังสะ สบง ถวายพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก

วันวิสาขบูชานี้ ขอเชิญร่วมซื้อผ้าอังสะ สบง ถวายพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก

เนื่องด้วยปีนี้ พระอาจารย์เจ้าอาวาสรับสามเณรเข้ามาอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ฝึกวินัยกุลบุตร ช่วยดูแลวัดวาอาราม และเป็นบุคลากรสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในพระพุทธศาสนา (ภิกษุ ภิกษุณี-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา)
————————————————
ในวันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565 นี้ จึงบอกบุญญาติโยม ท่านใดประสงค์จะร่วมซื้อผ้าอังสะ (เสื้อ) ผ้าสบง (ผ้านุ่ง) และเสื้อแขนยาวไว้ทำงานถวายพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก แจ้งความประสงค์ผ่านทางเพจนี้
อย่าลืม!!! ส่งสลิปทางอินบ๊อกเพื่ออนุโมทนาบุญหน้าเพจ
————————————————
ทำบุญที่วัดตำหนัก หรือทำบุญออนไลน์ได้ที่
ธ.กสิกรไทย วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธิจิต งานสาธารณสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094-951-5924
————————————————
หมายเหตุ รับจำนวนตามที่ระบุ เมื่อครบจะปิดรับเจ้าภาพในแต่ละรายการ