You are currently viewing วันนี้วันพระ เวลา 08.00 น. พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด EP.1

วันนี้วันพระ เวลา 08.00 น. พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด EP.1

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
ภาพชุดที่ 01 วันนี้วันพระ เวลา 08.00 น. พระอาจารย์นำสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด ตัดหญ้าบริเวณหน้าวัด เนื่องด้วยใกล้งานอุปสมบท
———————————————
พัฒนาวัดให้สะอาด เป็นระเบียบตามหลัก 5 ส