You are currently viewing ติดตั้งพญานาคคู่บารมีพระสมเด็จองค์ปฐม

ติดตั้งพญานาคคู่บารมีพระสมเด็จองค์ปฐม

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
13 ตุลาคม 65
วันนี้ช่างมาติดตั้งพญานาคคู่บารมีพระสมเด็จองค์ปฐม เปิดบุญเปิดบารมี เปิดทรัพย์สินเงินทอง ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
———————————————
กฐินสามัคคีมหาทานบารมี วันที่ 6 พฤศจิกายน 65