You are currently viewing วัดตำหนักยัง “งด” ออกรับบิณฑบาตทุกสาย เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นปกติ …

วัดตำหนักยัง “งด” ออกรับบิณฑบาตทุกสาย เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นปกติ …

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
เนื่องจากศรัทธาญาติโยมหลายท่าน มีความเป็นห่วงเรื่องภัตตาหารพระภิกษุสามเณร จึงได้สอบถามการออกรับบิณฑบาต วัดตำหนักจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังนี้
1. วัดตำหนักยัง “งด” ออกรับบิณฑบาตทุกสาย เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นปกติ หากจะเริ่มออกรับบิณฑบาตวันใด จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ญาติโยมสามารถมาทำบุญที่วัด ถวายสังฆทาน ตานขันข้าว ฯล ได้ตามปกติ ไม่มีการปิดวัด
3.กรณีประสงค์จะจองวันถวายภัตตาหารเพล ทำบุญวันเกิด ทำบุญโอกาสสำคัญต่างๆ ถวายข้าวหม้อแกงหม้อ หรืออาหารกล่อง สอบถามจำนวนพระภิกษุสามเณร โทรศัพท์ 094-951-5924
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม