You are currently viewing “วชิรวงศ์”ร่วมสร้างบารมีสร้างบันไดพญานาคขึ้นกราบสักการะพระสมเด็จองค์ปฐม

“วชิรวงศ์”ร่วมสร้างบารมีสร้างบันไดพญานาคขึ้นกราบสักการะพระสมเด็จองค์ปฐม

อนุโมทนาบุญ 18 กุมภาพันธ์ 65
สร้างบันไดพญานาคขึ้นกราบสักการะพระสมเด็จองค์ปฐม
———————————————-
ผู้ร่วมสร้างบารมีนาม “วชิรวงศ์”
จำนวน 100 บาท
———————————————-
โครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร
วารที่ 3 ช่วงที่ 2 ประดับตกแต่งองค์พระ และอาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0413598192
โทรศัพท์ 094-951-5924