You are currently viewing ร่วมฟังเทศน์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี

ร่วมฟังเทศน์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น.

พระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยคณะศรัทธา

ร่วมฟังเทศน์ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี

ครั้งที่ 1 ณ วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่